UNIT 4PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL

Pengenalan :

Protokol merupakan  perkataan yang berasal Yunani iaitu protokollen  yang menggabungkan dua perkataan iaitu protos yang membawa maksud yang pertama dan perkataan koiI  yang bermaksud pelekat     

Protokol merupakan etika dan tatasusila yang harus dipatuhi dalam perlaksanaan upacara-upacara tertentu berhubung dengan susunan keutamaan dalam pangkat dan status seseorang.

Etika merupakan perkataan yang berasal dari Greek iaitu ethos yang membawa maksud satu bidang kajian yang dapat berfungsi sebagai penentu kepada perlakuan seseorang.

Etika sosial yang hendak disampaikan dalam modul ini merupakan satu tingkah laku dan sopan santun yang seharusnya anda lakukan untuk berinteraksi dengan individu atau masyarakat sekeliling anda. Ia melibatkan amalan tingkah laku, budi pekerti, imej serta keyakinan diri yang baik yang diiktiraf dan diamalkan dalam masyarakat sama ada dalam majlis rasmi atau bukan rasmi. 

Jadi, untuk mendapatkan nota bab ini sebagai panduan sila muat turun di sini Nota : Unit 4

1 comment:

  1. persiapan yang berguna untuk menghadiri jamuan makan malam..

    ReplyDelete